Gerealiseerde verbeteringen:

 • 25% verhoging van verkoop

 • 10% verbetering van intermediair tevredenheid

 • verhogen van distributie-effectiviteit

 • verhogen van productrendabiliteit

 • optimaliseren van productportfolio en kostenreductie

 • kosten / omzetratio verbeteringen

 • verbetering van betrokkenheid en medewerkerstevredenheid

Proposities die aangescherpt zijn of nieuw in de markt zijn gezet:

 • Business game ‘neuromarketing’

 • Product-Prijs-Positionering voor gehele pensioenportefeuille van een verzekeraar

 • De Creatist: innovatie methode

 • CIDS: management informatie systeem voor zorgverzekeraars

 • REMI: management informatie systeem voor verzekeraars

 • BAT: Benchmark Analyse Tool voor verzekeraars

 • Business App